Internetová encyklopedie dějin Brna

Vilém Leher

  Vilém Leher


  • * 29.5.1912 – † 22.9.1938 Liptáň


  • příslušníci četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   padl v boji s henleinovci


  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (10. 10. 1946)


  • zaměstnání

   strážmistr, četnická stanice Liptáň


  • hrob

   Glubszyce (Polsko)


  • poznámky

   Jeho jméno uvedl plukovník Josef Reif v projevu dne 1. 5. 1939, tedy již za okupace, třebaže Vilém Leher padl v bojích s německými bojůvkami v roce 1938.
   Dne 22. 9. 1938 obklíčili místní nacisté spolu s dalšími obyvateli obce Liptáň (severně od Města Albrechtic) místní četnickou stanici. Bylo jich asi 150 až 180 a žádali vydání zbraní. Četníci s příslušníky finanční stráže, kteří byli také na stanici, se přesile vzdali. K četnické stanici v té chvíli přijížděl motocykl se dvěma příslušníky finanční stráže. Ty dav rovněž napadl, oni se pokusili dostat do budovy četnické stanice (nevěděli, že je již obsazená Freikorpsem). V nastalém zmatku došlo ke střelbě, při ní zemřeli tři němečtí občané. Kdo venku začal střelbu, se nepodařilo zjistit. Do budovy četnické stanice se vrátil jeden z vůdců obléhatelů, ozbrojený Alfréd Selig, který zastřelil neozbrojené(!) čtyři příslušníci finanční stráže a dva příslušníci četnické stanice.
   Mrtví byli odvezeni a pohřbeni do společného neoznačeného hrobu na hřbitově ve městě Glubczyce (dnes v Polsku, tehdy na území říše). Po válce byli tři z nich exhumováni a převezeni do ČSR, zbývající mají dnes důstojný hrob na tamním hřbitově.


  • prameny, literatura

   Www stránky
   "www.policista.cz"


  • osoby

   Inocenc Dostál
   společně padli v bojích s německými bojůvkami v roce 1938 Vítězslav Hofírek
   společně padli v bojích s německými bojůvkami v roce 1938 Vilém Leher
   společně padli v bojích s německými bojůvkami v roce 1938 Rudolf Mokrý
   společně padli v bojích s německými bojůvkami v roce 1938 Josef Reif
   uvedl jméno V. Lehera při odhalování pomníku v Brně


  • osoba na objektech

   padlí příslušníci četnictva
   pomník: Příční 31/01


  • události

   1. 5. 1939
   Odhalení pomníku četníků padlých při výkonu služby
   jeden z příslušníků četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 15. 01. 2020