Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Guhr

  Antonín Guhr


  • * 1868 Sosnová (okres Bruntál) – † 13.8.1920 Suchomlaty (dnes Zlaté Hory)


  • příslušníci četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   stal se jediným důstojníkem meziválečného četnictva, který zahynul při služebním zákroku

  • příčina úmrtí

   zastřelen demonstranty při předvádění branců k odvodní komisi


  • vzdělání

   vyučen obuvníkem

  • jiné pocty

   jeho jméno uvedeno v projevu zemského četnického velitele J. Reifa při slavnostním odhalení pomníku padlých četníků


  • zaměstnání

   na vojně sloužil u 15. zeměbraneckého pluku, kde dosáhl hodnosti četaře,
   v prosinci 1892 nastoupil k rakousko-uherskému četnictvu,
   od roku 1914 až do své smrti vedl okresní četnické velitelství ve Frývaldově


  • poznámky

   (informace k této osobnosti doplnil Mgr. Ondřej Kolář, děkujeme)


  • osoba na objektech

   padlí příslušníci četnictva
   pomník: Příční 31/01


  • události

   1. 5. 1939
   Odhalení pomníku četníků padlých při výkonu služby
   jediný důstojník meziválečného četnictva, který zahynul při služebním zákroku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 08. 08. 2017