Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Rypáček

    prof. RNDr. et PhMr. Vladimír Rypáček, DrSc.


    • * 10.10.1910 Okrouhlá Radouň (okres Jindřichův Hradec) – † 8.5.1994 Brno


    • botanik, rostlinný fyziolog a mykolog


    • národnost

      česká


    • zajímavé okolnosti

      v letech 1940–1945 pracoval jako technický úředník firmy Baťa ve Zlíně


    • bydliště

      Brno, Kounicova 63


    • vzdělání

      1921–1929 reálné gymnázium v Jindřichově Hradci,
      1929–1934 PřF UK v Praze (11. 5. 1934 titul RNDr., 1945 habilitace, 1949 PhMr., 1952 profesor anatomie a fyziologie rostlin, 1958 titul DrSc.)

    • vyznamenání a pocty

      Pamětní medaile Jagelonské university v Krakově (1964),
      Státní cena Klementa Gottwalda (1965),
      Zlatá plaketa J. E. Purkyně (1975),
      Zlatá čestná plaketa SAV (1980),
      Zlatá medaile ČSAZ (1980)

    • jiné pocty

      celkem 27 různých vyznamenání,
      člen-korespondent ČSAV (26. 11. 1965)


    • dílo

      publikační činnost:
      - Biologie dřevokazných hub (1957)


    • zaměstnání

      1934–1935 asistent v Botanickém ústavu UK v Praze,
      1935–1976 Přírodovědecká fakulta MU v Brně - ústav pro fyziologii rostlin, 1953–1957 děkan PřF UJEP v Brně, 1970–1973 prorektor,
      přednášel i na Farmaceutické fakultě MU v Brně,
      1976–1980 (vlastně až do roku 1988) vědecký pracovník Botanického ústavu ČSAV v Brně

    • odborné a zájmové organizace

      Moravská přírodovědecká společnost,
      člen-korespondent ČSAV (1965),
      Československá botanická společnost,
      Československá mykologická společnost,
      International Academy of Wood Science


    • poznámky

      Jeho hlavním zájmem byla fyziologie rostlin - zejména hub. Těch na světě existuje až 100 000 druhů, z toho u nás je asi desetina.


    • prameny, literatura


    • partneři

      Marie Rypáčková (Zahradníková)
      sňatek: 16. 7. 1938, Brno (městská rada)


    • rodiče

      Vojtěch Rypáček
      Kristina Rypáčková (Koudelková)


    • ulice

      Kounicova
      bydliště doložené v roce 1938


    • události

      29. 5. 1970
      Slavnostní odhalení pamětní desky Ferdinandu Herčíkovi
      pronesl slavnostní projev


    • autor


Aktualizováno: 26. 04. 2019