Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav Klaus

  prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult.


  • * 19.6.1941 Praha


  • bankovní úředník a prognostik; po listopadu 1989 ministr financí ČSSR; v letech 1992–1998 předseda vlády; leden–únor 1993 z titulu premiéra vykonával některé funkce prezidenta republiky; prezidentem republiky zvolen v roce 2003


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


  • vzdělání

   Vysoká škola ekonomická (obor ekonomika zahraničního obchodu, rok absolvování 1963),
   studium v Itálii (1966) a v USA (1969),
   jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV absolvoval vědeckou aspiranturu a v roce 1968 dosáhl hodnosti kandidáta ekonomických věd,
   v roce 1991 se na Universitě Karlově habilitoval jako docent v oboru ekonomie,
   v roce 1995 byl jmenován profesorem pro obor financí na Vysoké škole ekonomické v Praze

  • čestný doktorát

   VUT v Brně (12. 4. 2011)


  • zaměstnání

   ČSAV (v roce 1970 z politických důvodů vyhozen, dlouhá léta pracoval na podřadných místech ve Státní bance československé),
   v roce 1987 návrat k akademické činnosti do Prognostického ústavu ČSAV,
   v listopadu 1989 vstup do politiky (nadále příležitostně přednášel i publikoval)


  • obrazy

   img12334.jpg


  • prameny, literatura

   Www stránky
   "Václav Klaus"


  • osoby

   Jean-Paul Costa
   oceněný vědec


  • události

   3. 10. 2011
   Otevření privátní chirurgické kliniky SurGal Clinic
   prezident republiky, účastník otevření soukromé kliniky
   12. 4. 2011
   VUT v Brně udělilo prezidentu ČR Václavu Klausovi čestný doktorát 8. 6. 2009
   Návštěva prezidenta Václava Klause v Brně a v Jihomoravském kraji
   prezident republiky
   24. 5. 2007
   Setkání patnácti prezidentů zemí střední, jižní a východní Evropy
   prezident České republiky
   18. 9. 2006
   Otevření nového odbavovacího terminálu letiště Brno-Tuřany
   prezident republiky

   další události (4)...


  • autor

   Jis, blat


Aktualizováno: 10. 04. 2014

Václav Klaus. Zdroj: www.cs.wikipedia-org.