Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Auersperg

  Josef Auersperg


  • * 26.2.1767 Praha – † 1829 Brno


  • právník, zemský rada, apelační rada, dvorní rada, prezident zemského soudu


  • šlechtický predikát

   hrabě z Auerspergu


  • zajímavé okolnosti

   Spoluzakladatel Františkova muzea (dnes Moravské zemské muzeum v Brně). Na Moravu přeložen z Prahy za pokus o obnovu činnosti lóže svobodných zednářů. Často jej navštěvoval Johann Wolfganag Goethe. V roce 1819 u něj na Hartenbergu oslavil 70. narozeniny.


  • bydliště

   Brno (1813),
   Hartenberg (1815, dnes Hřebeny u Sokolova v západních Čechách),
   Brno (1828)


  • vzdělání

   studium práv - Karlova universita v Praze


  • dílo

   autor řady spisů např.: 
   - Anleitung zur gerichtlichen und ausseregerichtlichen Behandlung der Fideicommisse in den k.k. Staaten, Praha 1794 (Úvod k soudnímu a mimosoudnímu projednávání fideikomisí v císařskokrálovských státech).
   - Geschichte des königlichen böhmischen Appelationsgerichtes, Praha 1805 (Dějiny královského českého apelačního soudu).
   - překlad Balbínova spisu Liber curialis o soudních dvorech v českém království (3 svazky, Praha a Brno 1810–1815).


  • zaměstnání

   od 1790 ve státních službách,
   1792 zemský rada, apelační rada v Haliči,
   1800 apelační rada v Praze, dvorní rada, prezident zemského soudu,
   1813 prezident apelačního soudu pro Moravu a Slezsko

  • politická orientace

   osvícenská aristokracie

  • odborné a zájmové organizace

   svobodný zednář


  • hrob

   brněnský městský hřbitov


  • obrazy

   img0579.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Hugo František Salm-Reifferscheidt
   spoluautor spisu pro hr. Mitrovského


  • osoba na objektech

   J. Auersperg
   pamětní deska: Zelný trh 8/06


  • autor

   Los


Aktualizováno: 21. 02. 2020

Josef Auersperg. Jan Břečka-Iva Kvapilová, Portréty zakladatelů Moravského zemského muzea, I. část. In: Acta musei Moravie, Scientiae sociales LXXX, 1/2, Brno 1995, s. 245, obr. 1.