Internetová encyklopedie dějin Brna

František Loubal

  František Loubal


  • * 3.4.1893 Chrudichromy (okres Blansko) – † 17.12.1950 Všebořice (dnes Ústí nad Labem)


  • spisovatel, historik, publicista, politik, předseda ZNV v Brně; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939; politický vězeň po únoru 1948, oběť perzekuce


  • pseudonym

   F. Povážský

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Chrudichromy čp. 9 (rodný dům),
   Brno, Banskobystrická 155a

  • čestný občan

   čestný občan Třebíče (11. 9. 1945)


  • vzdělání

   gymnázium v Boskovicích,
   Filozofická fakulta v Praze


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1914–1919 vojenská služba
   1920–1928 profesor reálného gymnázia v Novom Meste nad Váhom, potom 1928–1929 gymnázium v Brně (na dnešní třídě Kpt. Jaroše), gymnázium v Boskovicích a v Brně-Husovicích,
   1936–1939 Zemský výbor Země moravsko-slezské,
   1945–1948 Zemský národní výbor v Brně (předseda)

  • politická orientace

   člen Realistického klubu v Praze,
   Národně-socialistická strana

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol


  • poznámky

   Dne 1. 9. 1939 byl zatčen gestapem v akci Albrecht der Erste, vězněn v Brně na Špilberku a v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald do 8. 11. 1940.
   Po propuštění krátce pomáhal svému bratrovi na statku v Chrudichromech a pak vyučoval v Brně-Židenicích, v Přerově, v Brně.
   Po Únoru 1948 odešel z veřejného života, dva roky byl vězněn v Jáchymově, odkud byl převezen do Všebořic, kde zemřel.
   (Informace o Františku Loubalovi poskytla paní Anna Černochová z Nového Mesta nad Váhom, děkujeme.)


  • obrazy

   img12363.jpg img12364.jpg img12365.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Libor Olšan
   vnuk Zuzana Zajícová
   vnučka


  • partneři

   Josefa Loubalová (Růžičková)
   sňatek: 17. 7. 1922


  • děti

   Ladislav Loubal
   Ljuba Olšanová (Loubalová)


  • rodiče

   František Loubal
   Marie Loubalová (Navrátilová)


  • sourozenci

   Emil Loubal


  • ulice

   Banskobystrická
   bydliště doložené v roce 1930 (tehdy se ulice jmenovala Jiřího z Poděbrad) a v roce 1948


  • objekty

   T. G. Masaryk
   pamětní deska: Terezy Novákové 2/01
   u pamětní desky přednesl slavnostní projev


  • události

   9. 7. 1946
   Návštěva prezidenta Edvarda Beneše v Brně
   předseda Zemského národního výboru
   16. 6. 1946
   Odhalení pamětní desky obětem okupace v budově husovického gymnázia
   přednesl projev
   12. 5. 1945
   Návštěva prezidenta Edvarda Beneše v Brně
   předseda Zemského národního výboru v Brně
   27. 4. 1945
   Vytvoření Ústředního Národního výboru pro Velké Brno
   první místopředseda
   1. 9. 1939
   Akce Albrecht der Erste v Brně
   zatčený v Brně

   další události (1)...


  • autor

   Kal, Menš


Aktualizováno: 21. 02. 2020

František Loubal v době první světové války. Fotografii poskytla paní Anna Černochová, děkujeme.