Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Sekanina

  prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc.


  • * 4.9.1901 Knínice u Boskovic – † 28.11.1986 Letovice


  • mineralog a petrograf, vysokoškolský profesor


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   pedagogicky působil i na pražské a bratislavské univerzitě


  • vzdělání

   1913–1921 gymnázium v Boskovicích,
   1921–1925 PřF MU v Brně - přírodopis-zeměpis (1926 titul RNDr.),
   1935–1937 studijní pobyt v Paříži (mineralogické laboratoře na Sorbonně a v Musée d´histoire naturelle),
   1938 docent, 1945 mimořádný a 1948 řádný profesor

  • vyznamenání a pocty

   Stříbrná pamětní medaile UJEP v Brně,
   Zlatá plaketa F. Pošepného Za zásluhy v geologických vědách

  • jiné pocty

   člen korespondent ČSAV (23. 11. 1953),
   dne 2. 9. 2001 mu byla v rodných Knínicích u Boskovic na domě č. 8 u příležitosti 100. výročí jeho narození odhalena pamětní deska


  • dílo

   publikační činnost:
   - Nerosty moravských pegmatitů (1935)
   - učebnice Fysikální krystalografie (1954)
   - Morfologická krystalografie (1954)


  • zaměstnání

   od roku 1926 asistent na PřF MU v Brně,
   za války vyučoval na židenickém gymnáziu a byl asistentem v Půdoznaleckém ústavu VŠZ,
   1945–1962 a 1968–1971 opět PřF MU - katedra mineralogie a petrografie

  • odborné a zájmové organizace

   Národní rada badatelská,
   Moravskoslezská akademie věd přírodních,
   dopisující člen Královské české společnosti nauk,
   Československá společnost pro mineralogii a geologii (čestný člen),
   mimořádný člen Komise pro přírodovědný výzkum Moravy


  • pojmenováno

   je po něm pojmenován nerost - sekaninait


  • poznámky

   Sám objevil a popsal 3 nové druhy nerostů: letovicit, koktait a rosickyit. Proto po něm mohl být pojmenován nerost sekaninait - tmavomodrý až modravě šedavý kosočtverečný nerost ze skupiny cordieritu, který se vyskytuje v pegmatitech u obce Bory na Žďársku.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Sekaninová (Novotná)
   sňatek: 9. 8. 1927


  • děti

   Jiří Sekanina


  • autor

   MŠ, Kal


Aktualizováno: 25. 08. 2015