Internetová encyklopedie dějin Brna

Tomáš Mann

  Tomáš Mann


  • * 1.12.1952 Brno – † listopad 2001


  • herec a prozaik


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   herectví na Státní konzervatoři v Brně (ukončeno v roce 1971)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   člen Východočeského divadla v Pardubicích (1 rok),
   člen Horáckého divadla v Jihlavě (do roku 1975)


  • poznámky

   konferoval rockové koncerty, působil jako asistent režie v televizi a věnoval se literární tvorbě jako autor dramatizací a prozaických děl


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 29. 11. 2014