Internetová encyklopedie dějin Brna

Othmar Spann

  prof. Othmar Spann


  • * 1.10.1878 Altmannsdorf u Vídně – † 8.7.1950 Neustift bei Schlaining


  • rakouský pravicový filozof, sociolog a ekonom


  • národnost

   rakouská

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Rakousko


  • zajímavé okolnosti

   Othmar Spann svoje myšlenky prezentoval mnohokrát, velký úspěch měl v únoru 1929, kdy si jej v Mnichově přišli poslechnout i Hitler a Alfred Rosenberg. Zaujalo je na jeho projevu pochopitelně i to, že se Spann domníval, že nejužší kroužek vedoucích činitelů stavovského státu se musí rekrutovat z čistokrevných Němců. Spann se totiž profiloval nejen jako nacionalista, ale též jako antisemita.
   Jeho popis třetí cesty mezi marxismem a demokracií však již takové nadšení nevyvolával. Nacionální socialismus byl sám o sobě třetí cestou a Hitler netoužil mít konkurenta, blízkého navíc učením o korporativním státě Mussoliniho modelu fašismu.
   Ve 2. polovině 30. let byl Spann stále častěji kritizován i z okruhu vedoucích nacistů. Brzy po obsazení Rakouska byl Spann zbaven profesorské hodnosti a hned nato spolu se synem zatčen. Při výslechu na gestapu mu vyrazili oko a nato skončil v koncentračním táboře v Dachau. Nakonec byl však propuštěn, i když jej nacisté zbavili možnosti učit.
   (převzato z http://www.rozhlas.cz)


  • vzdělání

   studium národní ekonomie, sociologie a filozofie ve Vídni, Curychu, Bernu a Tübingenu


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   po působení v různých institucích se stal profesorem národní ekonomie v Brně na Německé vysoké škole technické,
   poté zaměstnanec na ministerstvu války a profesor pro teorii společnosti a národní ekonomii na Vídeňské univerzitě


  • prameny, literatura


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 03. 07. 2019