Internetová encyklopedie dějin Brna

Franz Holik ml.

  Ing. Franz Holik ml.


  • * 20.6.1874 Vídeň – † 22.7.1943 Brno


  • městský architekt v letech 1905–1914 a 1920–1935


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • nej...

   Brno: první městský architekt

  • zajímavé okolnosti

   Již před rokem 1905 městský stavební úřad zaměstnával architekty. Jejich úkolem bylo zejména projektování a vedení městských staveb. Městský architekt měl však z moci úřední zasahovat do vzhledu staveb, a zamezit tak realizaci špatné architektury.
   V roce 1920 na místo hlavního architekta byl přijat Jindřich Kumpošt (za nezvěstného Holika). Po jeho návratu z Ruska nastoupil opět na své místo, ale asi jako podřízený Kumpoštovi. Franz Holik neovládal plynule český jazyk.


  • bydliště

   Brno, náměstí Svobody 3


  • vzdělání

   Státní průmyslová škola ve Vídni (1893 maturita, C. Sitte?),
   1894–1896 a 1899–1901 Akademie výtvarných umění ve Vídni (žák Victora Luntze, Otty Wagnera),
   ve školním roce 1897–1898 sloužil jako jednoroční dobrovolník u dělostřeleckého pluku ve Vídni,
   během studia praktikoval v ateliérech arch. Neumanna a dvorního stavitele Heinze Gerla
   studijní cesty: Rakousko-Uhersko, Itálie, Německo, Švýcarsko, Belgie, Francie

  • vyznamenání a pocty

   1896: Cena Friedricha Schmidta za projekt kostela (ve 4. semestru na Akademii výtvarných umění ve Vídni),
   1897: zvláštní školní cena za projekt dómu s arcibiskupským palácem (v 6. semestru na Akademii výtvarných umění ve Vídni),
   1914: Zlatý kříž s korunou za návrh kostela na Křenové ulici v Brně


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1893–1894 praxe ve Vídni (snad u stavební firmy svého otce),
   1898–1899 činnost u stavební firmy stavitele Aloise Schumachera ve Vídni,
   1901 složil mistrovské zkoušky a stal se koncesovaným stavitelem "bez podniku",
   1901–1904 architektonická účast na výstavbě c. a k. Vojenské technické akademie v Mödlingu u Vídně,
   1904-1905 práce v ateliéru stavebního rady a dvorního stavitele Heinze Gerla ve Vídni,
   1905–1935 (s přerušením kvůli válečné službě v letech 1914–1920) městský architekt v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   v roce 1901 získal koncesi jako "stavitel bez podniku" a tehdy se stal stálým členem vídeňského družstva stavitelů a kamenických mistrů "Prastará hlavní huť",
   o prázdninách a dovolených vykonal několik studijních cest po Rakousku-Uhersku, Německu, Itálii, Švýcarsku, Belgii a Francii,
   v roce 1910 byl jmenován korespondentem c.k. Ústřední komise pro památkovou péči ve Vídni; sám se projekčně podílel na obnově městské Reduty na Zelném trhu roku 1908,
   člen vídeňské Ústřední jednoty architektů a Vídeňské stavební hutě,
   jeden ze zakládajících členů Sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska a roku 1911 se zúčastnil jeho první výstavy v brněnském Domě umění


  • hrob

   Rodinná hrobka rodiny Holikovy, Wien 11, Zentralfriedhof, Gruppe 24, Reihe 1 (návrh náhrobku /asi 1924/ je rovněž dílem F. Holika ml.)


  • poznámky

   Po vypuknutí 1. sv. války byl Holik povolán na haličskou frontu k c.k. dělostřeleckému pluku Rzeszów č. 17. Záhy byl však zajat a internován v táborech na Sibiři: Lipovica (1915), Pječanka u Čity (1915–1918), Molokovka (1918). Odtud se mu podařilo uprchnout a přes Čínu se v roce 1920 vrátil domů. Protože od útěku z tábora neměl možnost kontaktovat svou rodinu, byl mezitím prohlášen za zemřelého.


  • obrazy

   img17014.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jindřich Kumpošt
   ve funkci městského architekta v době nepřítomnosti Franze Holika ml.


  • partneři

   Valerie Holikova (Knichova)
   sňatek: 26. 12. 1920, Vídeň (manželství rozvedeno v roce 1935) Marie Holikova (Denková)
   sňatek: 1941
   (druhá manželka)


  • děti

   Gertruda Holikova


  • rodiče

   Franz Holik st.
   Juliana Holikova (Steinerova)


  • ulice

   náměstí Svobody
   bydliště


  • stavby

   Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
   Křenová 21
   autor projektu


  • události

   18. 1. 1914
   Posvěcení kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici
   architekt, autor projektu kostela a farní budovy


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Lk, Jord


Aktualizováno: 19. 06. 2019

Franz Holik ml. Fotografii pro naši encyklopedii poskytla paní Iduna Holik, která žije ve Vídni. Děkujeme.