Internetová encyklopedie dějin Brna

Květoslava Pochopová

  MUDr. Květoslava Pochopová, CSc.


  • * 11.4.1921 Brno – † 5.6.2007 Brno


  • kardioložka, fyzioterapeutka
   dítě osobnosti: Ludvík Pochop


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1956 pracovala jako vedoucí fyzikální terapie v československé nemocnici v Čon-Džinu v Koreji


  • bydliště

   Brno, Lužova 25 (1948)


  • vzdělání

   1933–1940 státní reálné gymnázium v Brně-Husovicích,
   1945–1949 Lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - medicína tělesná výchova (1979 titul CSc.)


  • dílo

   - Systematika a metodika léčebné tělesné výchovy u vnitřních onemocnění. Brno 1976 (spolu s Vlastou Medunovou a Maricou Potočkovou), Brno 1986, 2. vydání (spolu s Aloisem Brázdou a Maricou Potočkovou).
   - Pohybová léčba u srdečně chorých. Brno 1991, 1994, 2. doplněné vydání (vždy spolu s Vlastou Medunovou).

   Všechny uvedené práce vznikly jako učební text pro kursy a pomaturitní speciální studium v Ústavu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně.


  • zaměstnání

   Státní psychiatrická léčebna v Brně-Černovicích,
   Katedra tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty v Brně,
   Fakultní nemocnice na Pekařské ulici v Brně,
   Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků

  • odborné a zájmové organizace

   AC Moravská Slavia Brno (do klubu přišla v roce 1941, věnovala se sprintu, dálce a výšce; ještě v roce 1945 byla v celostátních tabulkách uváděna jako 3. nejrychlejší žena u nás)


  • hrob

   Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 2, hrob č. 75 (kenotaf?)


  • poznámky

   Na hřbitově v Brně-Židenicích se na hrobě rodiny Dočekalovy nachází deska s textem:
   „Doc. PhDr. Vlasta Medunová, CSc. //
   MUDr. Květa Pochopová, CSC. //
   in memoriam" //
   Je to snad kenotaf (? -Menš).

   (Údaje k životopisu doplnil pro naši encyklopedii dne 13. 11. 2010 pan Ladislav Zouhar, děkujeme.)


  • obrazy

   img16243.jpg


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Ludvík Pochop
   Marie Pochopová (Dočkalová)


  • sourozenci

   Vlastislava Medunová (Pochopová)
   jedno z dvojčat Marie Jurmanová (Pochopová)


  • ulice

   Lužova
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Židenický hřbitov
   Balbínova 55
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 04. 02. 2020

Místo posledního odpočinku Květoslavy Pochopové, Židenický hřbitov v Balbínově ulici. Fotografii pořízenou v dubnu 2013 pro naši encyklopedii poskytl pan Pavel Vlach, děkujeme.