Internetová encyklopedie dějin Brna

Anton Joseph Geissler

  Anton Joseph Geissler


  • * 17. století – † mezi 17. a 28.2.1723 Brno


  • herec, ředitel divadelní společnosti


  • vyznamenání a pocty

   titul komedianta trevírského kurfiřta (1720) ve Vratislavi


  • dílo

   Hry:
   - Amor der Tyrann, oder: Der Staats-und Liebs ffairen verwickelte Koenig Asphalides (uvedeno v roce 1717)
   - Das Leben und Todt dess beruehmten Ertz-Zauberers Doctor Joannis Fausti (uvedeno v roce 1719).


  • zaměstnání

   člen divadelní skupiny J. Veltena a A. Elensona,
   principál - v divadle hraběte F. A. Šporka v Praze (od roku 1705), cesty - Německo,
   divadelní soubor J. A. Stranitzkého ve Vídni (od roku 1712),
   u herecké společnosti J. H. Bruniuse v Praze,
   Šporkovo divadlo v Praze (1716–1720),
   Manhartský dům v Celetné ulici v Praze (od roku 1717),
   opustil Prahu (1720), pak působil ve Vratislavi (1720/1721),
   divadelní společnost v Brně a Olomouci (od roku 1721),
   pak Horní Rakousy a Bavorsko


  • poznámky

   Jeho repertoár těžil ze zásoby hauptakcí 17. století a odpovídal archaizujícím sklonům tehdejší pražské kultury.
   Do svého souboru získal tzv. Hanswursta v podání G. Prehausera (1720).

   V Brně uvedl v roce 1721 tzv. intrikovanou hauptakci se třemi komickými postavami Le peripezie del Merito oder Die veraenderliche Zaffaelle der Verdienste (Proměnlivé osudy zásluh) s alegorickým veršovaným prologem Das Triumphierende Maehren (Triumfující Morava), věnovanou stavům moravského markrabství.
   Po jeho smrti převzal jeho společnost J. D. Herrgans.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Gottfried Prehauser
   hrál jako Hanswurst v jeho divadelní společnosti


  • autor


Aktualizováno: 24. 05. 2019