Internetová encyklopedie dějin Brna

Oldřich Meduna

  Prof. Ing. Oldřich Meduna


  • * 4.9.1902 Brno – † 9.11.1996 Brno


  • odborník v oboru motorových vozidel; vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Jan Králík nestačil vzpomínky profesora Oldřicha Meduny dokončit; začal je psát na jaře 1996, každý týden ve středu přijížděl do Brna, kde O. Meduna žil u své neteře paní Dagmar Havlíkové, která se o něho starala. Na konci října 1996 se musel J. Králík pro příští středu omluvit, ale pak se již nesešli, protože Oldřich Meduna 9. 11. 1996 zemřel.
   Autor do podtitulu své knihy napsal: „Ptal se, naslouchal a zapsal Jan Králík.“ Uvedl, že přes svůj vysoký věk a zdravotní problémy („takřka nevidomý, špatně slyšící a ztěžka pohybující se pán“) udivoval profesor Meduna jasnou myslí a záviděníhodnou pamětí: „V deset hodin dopoledne jsem pustil diktafon a do pěti hodin poslouchal. Přes týden jsem pásky přepsal, abychom další středu pokračovali tam, kde jsme přestali. Vůbec nebylo třeba panu profesorovi připomínat, u čeho minule skončil. Jako kdybych si jen na okamžik odskočil, začal větou, která navázala na tu poslední z minula.“


  • bydliště

   Brno:
   - Nová 112
   - Pražská 62,
   Praha,
   Plzeň,
   Mladá Boleslav, Tř. Rudé armády 595,
   Liberec


  • vzdělání

   reálka v Antonínské ulici v Brně,
   Česká vysoká škola technická v Brně

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce (30. 4. 1968)


  • zaměstnání

   Královopolská strojírna v Brně (15. 6. – 31. 7. 1926),
   automobilka Praga (1. 8. 1926 – 30. 9. 1927),
   Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni (1. 10. 1927 – 31. 12. 1936),
   Mladá Boleslav (1. 1. 1937 – 31. 12. 1950),
   Karosa Vysoké Mýto (1951–1955),
   poté Vysoká škola textilní a strojní v Liberci (1970–1972 proděkan Fakulty strojní pro pedagogickou činnost)


  • hrob

   Komínský hřbitov, Absolonova, skup. 1, hrob č. 7


  • poznámky

   Ve Škodě Plzeň (od roku 1927) se jako konstruktér věnoval traktorům, nákladním automobilům, autobusům a tankům. Od 2. 1. 1930 jmenován šéfkonstruktérem oddělení motorů a vojenských vozidel. Je zajímavé, že řidičský průkaz získal až 26. 6. 1933. Od léta 1936 se stal šéfkonstruktérem užitkových vozidel v automobilce ASAP v Mladé Boleslavi.
   Po okupaci Československa za nějakou dobu Němci převedli do Mladé Boleslavi zbrojní výrobu. Tehdy byl Ing. Meduna služebně poslán „v tajné záležitosti“ od 31. 1. 1941 na několik měsíců do firmy Porsche ve Stuttgartu, kde se podílel na konstrukci vojenského tahače Radschlepper Ost (RSO).
   Po roce 1945 vstoupil do KSČ, odkud byl vyloučen v roce 1950, krátce na to byl sesazen z funkce a nakonec sám odešel z továrny, oficiálně k 31. 12. 1950. Poté nastoupil v Karose Vysoké Mýto jako konstruktér, zůstal zde do roku 1955. Odtud odešel na techniku do Liberce. V roce 1958 odjel na tři měsíce do Číny (v knize vzpomínal na velikou píli čínských studentů).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Anežka Medunová (Berková)
   sňatek: 28. 3. 1931, Plzeň (manželství zůstalo bezdětné)


  • rodiče

   Jan Meduna
   Marie Medunová (Řehůřková)


  • sourozenci

   Jan Meduna
   Jaroslav Meduna


  • ulice

   Nová
   rodný dům (dnes Lidická) Pražská
   bydliště v roce 1926


  • stavby

   Komínský hřbitov
   Absolonova
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 27. 04. 2020