Internetová encyklopedie dějin Brna

Ladislav Havelka

  Ladislav Havelka


  • * 15.9.1900 Dolní Heřmanice (okres Žďár nad Sázavou) – † 22.7.1942 Mauthausen


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně 27. 11. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku

  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Strání čp. 358 (okres Uherské Hradiště)


  • vzdělání

   brněnská reálka,
   abiturientský kurs při učitelském ústavu v Brně


  • zaměstnání

   řídící učitel, obecná škola v Květné (okres Uherské Hradiště)


  • poznámky

   Historička Milena Flodrová uvádí ve zdůvodnění pojmenování ulice, že to byl "bohunický učitel a osvětový pracovník, umučený nacisty v koncentračním táboře pro účast v odboji". Ulice pojmenována v roce 1946, ale na pamětní desce učitelů Země moravskoslezské z roku 1947 je Ladislav Havelka uváděn mezi učiteli okresu Uherský Brod.

   Burian uvádí: poprvé zatčen 14. 6. a propuštěn 26. 6. 1939. Znovu zatčen 29. 9. 1941 v Květné, vězněn v Uherském Hradišti, v Brně v Kounicových kolejích a v Mathausenu, kde zemřel na "povšechnou otravu".

   Zřídkaveselý a kol. uvádějí den smrti 13. 6. 1942. V materiálu z AMB je napsáno, že byl učitelem v Květné. „Jako radioamatér byl ve styku se skupinou v okrese Uherské Hradiště, která měla vysílačku. V roce 1940 byl gestapem zatčen a s několika dalšími účastníky v srpnu 1941 popraven v koncentračním táboře Dachau.“ Na pomníku v Brně-Novém Lískovci je uveden mezi občany z Bohunic.
   Zřejmě v literatuře smíšeny údaje dvou různých osobností (-Menš).


  • pojmenované ulice

   Havelkova (Bohunice)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoba na objektech

   učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01 oběti druhé světové války
   pomník: Rybnická 2/01


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 10. 08. 2017