Internetová encyklopedie dějin Brna

Věra Dvořáková

  Věra Dvořáková


  • * 14.6.1912 Krásno nad Bečvou (dnes Valašského Meiříčí, okres Přerov) – † 3.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


  • rodné jméno

   Dvořáková

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popravena


  • bydliště

   Přerov, Hlavní 17 (od 1. 9. 1941),
   Klenovice na Hané (okres Prostějov, od prosince 1941 do druhého zatčení)


  • vzdělání

   gymnázium ve Valašském Meziříčí,
   jeden ročník LF UK v Praze,
   čtvrtý ročník Učitelského ústavu ve Valašském Meziříčí (složila zkoušku učitelské dospělosti),
   v roce 1938 získala učitelskou způsobilost pro obecné školy

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (udělen 13. 4. 1946 prezidentem republiky)

  • jiné pocty

   její jméno je uvedeno hned na několika místech:
   - na pamětní desce na dělnickém domě ve Valašském Meziříčí-Krásně, věnované členům čs. sociální demokracie
   - na pamětní desce členů Sokola ve Valašském Meziříčí, Sokolská ulice
   - na pamětní desce na budově Obecního úřadu v obci Buk, okr. Přerov


  • zaměstnání

   výpomocná učitelka na několika moravských školách (od roku 1935),
   obecná škola v Buku (od září 1939, nejdříve jako zatímní učitelka, od dubna 1940 definitivní učitelka),
   obecná škola chlapecká Komenského v Přerově (od září 1941),
   obecná škola v Klenovicích na Hané (od 1. 12. 1941)

  • politická orientace

   čs. sociální demokracie (1931–1938)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Valašské Meziříčí


  • poznámky

   Poprvé byla gestapem zatčena 2. 10. 1941 v souvislosti s odchodem do ilegality její sestry Marie Dřevojánkové, u které bydlela od září 1941, když nastoupila učitelské místo v Přerově. Po zatčení byla Věra Dvořáková předána venkovní úřadovně gestapa v Olomouci, vyšetřována pro podezření, že o odbojové činnosti sestry a jejího manžela věděla. Protože gestapo nic nezjistilo, byla 22. 11. 1941 z vazby olomouckého gestapa propuštěna.
   Po zatčení manželů Dřevojánkových 26. 5. 1942 byla Věra Dvořáková ve stejný den opět zatčena a dopravena do věznice Okresního soudu v Přerově. Při výsleších trvala na své výpovědi z podzimu 1941, také popřela, že by věděla o odchodu do zahraničí svého švagra Františka Lančíka a jeho syna. Nakonec gestapo získalo důkazy, že podporovala manžele Dřevojánkovy v ilegalitě, nenahlásila jejich pobyt gestapu, proto byla odsouzena stanným soudem v Brně dne 3. 6. 1942 k trestu smrti a týž den popravena v Kounicových kolejích. Zpopelněna byla v Krematoriu města Brna 4. 6. 1942.
   V době popravy byla svobodná. Patrně byla také v kontaktu s parašutisty, podílela se tedy na odbojové činnosti; není proto přesné tvrzení, že důvodem její popravy bylo příbuzenství se švagrem Františkem Lančíkem, který byl i se synem v zahraniční armádě.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Dřevojánek
   švagr František Lančík
   švagr


  • rodiče

   Jan Dvořák
   Anna Dvořáková (Kozáková)


  • sourozenci

   Marie Dřevojánková (Dvořáková)
   Hermína Lančíková (Dvořáková)


  • osoba na objektech

   učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


  • události

   4. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 3. 6. 1942
   v protokolu uvedena pod číslem 2236 e
   3. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 3. června)
   jedna z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 07. 06. 2017