Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Nejez

  Jan Nejez


  • * 9.7.1902 Varšava (Polsko)


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje a politický vězeň


  • bydliště

   Železné, okr. Tišnov,
   Brno-Řečkovice, Žilkova 55


  • poznámky

   Domovská obec: Železné, okr. Tišnov.
   Za první světové války nesloužil v rakousko-uherské armádě. Do čs. legie v Rusku zařazen 1. 4. 1918, 8. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 17. 12. 1920, poslední útvar: strážní rota štábu 3. střelecké divize, poslední hodnost: četař. Demobilizován. V době nacistické okupace se zapojil do odboje a byl vězněn v nacistických věznicích.
   V databázi www.vuapraha.cz je uvedeno i druhé datum narození: 9. 7. 1900.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Žilkova
   bydliště


  • objekty

   T. G. Masaryk
   pamětní deska: Terezy Novákové 2/01
   ruský legionář, vítal hosty slavnosti


  • události

   5. 3. 1939
   Slavnost odhalení pamětní desky T. G. Masaryka
   uvítal hosty slavnosti


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 07. 09. 2019