Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Čupa

  Bohumil Čupa


  • * 5.2.1909 Metylovice (okres Frýdek-Místek) – † 10.12.1942 Vratislav


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Metylovice


  • vzdělání

   učitelský ústav v Opavě

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku světových válek v kostele v Metylovicích a na pamětní desce místního Sokola


  • zaměstnání

   odborný učitel, nejdříve na obecné škole, po složení odborné zkoušky na měšťanské škole chlapecké v Místku, později v Metylovicích

  • odborné a zájmové organizace

   člen obecního zastupitelstva v Metylovicích,
   Sokol (cvičenec a cvičitel)


  • pojmenováno

   Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka (první ročník se uskutečnil v roce 1946, tradice obnovena po roce 1989)


  • poznámky

   Byl poručíkem v záloze. Odveden byl v roce 1929, kdy nastoupil ke 3. divizi, absolvoval školu důstojníků v záloze (42/195). Po prezenční službě se ještě několikrát k armádě vrátil.
   Za mobilizace působil ve funkci velitele kulometné roty, hodnocen jako energický a iniciativní, veselé a otevřené povahy.
   Za nacistické okupace se zapojil do odboje v Obraně národa. Organizoval územní členění okresu Místek a vytvořil nové obvody v Místku, Frýdlantě, Paskově, Palkovicích, Brušperku a Hukvaldech. Podílel se také na přípravě povstání ve svém okrese. Stal se velitelem okresu Místek po Karlu Rozehnalovi. Zatčen těsně před velikonočními svátky roku 1941 dne 10. 4. 1941 přímo v sokolovně při cvičení mužů. Vězněn v Ostravě, Olomouci a Vratislavi. Zde popraven 10. 12. 1942 v 18.34 hodin.
   Jako učitel byl u svých žáků velice oblíbený, zachovala se vzpomínka jednoho žáka: „Organizoval také různá sportovní klání mezi třídami, soutěžilo se v počtech, diktátu, přednesu básní a čtení. Vítěz dostal například balík ořechů.“ Když šel do třídy na hodinu, již na chodbě hrál na housle písničku, kterou si poté společně se žáky zazpívali na začátku hodiny a také na konci výuky.
   Cvičil v Sokole, sám vedl cvičení žáků a dorostenců. Připravoval nedělní výlety, akademie, šibřinky, organizoval jarní přespolní běhy, v zimním období běh na lyžích. Založil a vedl ochotnický kroužek, pěvecký sbor. Napsal pásmo o řemenářích a zvycích v Metylovicích v krajovém nářečí; dokonce vysíláno Radiojournalem v Ostravě (bohužel se nezachovalo).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Matěj
   spolupráce v odboji


  • osoba na objektech

   učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 01. 04. 2020