Internetová encyklopedie dějin Brna

pomník: Wehrmann

Wehrmann


 • náměstí Svobody 0/03


 • pomník tzv. Wehrmanna byl postaven k oslavě hrdinství rakousko-uherských vojsk v první světové válce


 • katastr

  Brno-město

 • místo

  pův. při ústí ulice Zámečnické


 • existence

  pomník již neexistuje

 • umístění

  1. 8. 1915

 • odstranění

  30. 10. 1918 a uložení ve Vojenském muzeu ve Vídni

 • přemístění

  po 15. 3. 1939 (asi v dubnu 1939) na Moravské náměstí před Místodržitelský palác


 • autor

  Carl Wollek

 • popis

  pod ostře zahrocenou stříškou je postava vojáka v plné zbroji v přílbici, rozkročená a opírající se vpředu o štít; u nohou dřevěné sochy je znak Brna a silný dřevěný sloupek, vedle stála dvě(?) děla


 • poznámka

  Popis podle dobového tisku a fotografií.
  Každý, kdo finančně přispěl do pokladničky umístěné v blízkosti, si mohl vlastnoručně zatlouci hřeb s kulatou hlavou do sochy i stojícího sloupku. Různé spolky vytvářely celé obrazce, vojáci tam zavěšovali i svá vyznamenání. Výnosy sbírky byly určeny pro Fond válečných vdov a sirotků.
  Slavnostní odhalení se konalo za účasti arcivévody Leopolda Salvatora a prince Lobkowicze.

  JUDr. Hynek Bulín (jako očitý svědek) uvádí v Lidových novinách (27. 10. 1928), že z neděle 27. října 1918 na pondělí 28. října 1918 „v noci uťali lidé Wehrmannovi přední díl hlavy a na její zbytek připevnili provolání Národního výboru, který nabádal k pokoji.
  Už den před tím vyrazila neznámá ruka brněnskému Wehrmannovi z rukou jeho strašlivý meč a v úterý (tedy 29. října 1918 - Menš) před půlnocí byla socha z náměstí odklizena“. „Wehrmann“ byl uložen a v roce 1919 rozhodlo město vrátit sochu autorovi. Požádalo o ni však Vojenské muzeum ve Vídni, kde byla uložena. Děla z pomníku se nacházela ještě v roce 1922 ve starých jatkách na dvoře.
  V době nacistické okupace byla však socha do Brna vrácena, opravena a postavena nejdříve na dnešním Moravském náměstí u kostela sv. Tomáše (1939–1941), poté ještě na Dominikánském náměstí v průjezdu Nové radnice (1941–945).
  Odstraněna byla v květnu 1945 a patrně zničena, další osudy nejsou známy.


 • obrazy

  img7771.jpg img7772.jpg img7773.jpg img7774.jpg img7775.jpg


 • objekty

  Wehrmann
  pomník: Dominikánské náměstí 1/10
  (socha vojáka byla součástí původního objektu přeneseného z náměstí Svobody na Moravské náměstí)
  Wehrmann
  pomník: Moravské náměstí 0/14
  (na toto místo pomník přenesen z jeho původního umístění na náměstí Svobody)


 • ulice

  náměstí Svobody


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Carl Wollek
  autor díla


 • související odkazy

  mapa


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 20. 10. 2018

Náměstí Svobody 0/03 - pomník Wehrmann. AMB, fond U 22 – Sbírka pohlednic, inv. č. 590.