Internetová encyklopedie dějin Brna

pomník: císař Josef II.

císař Josef II.


 • Moravské náměstí 0/01


 • císař Josef II (1741–1780), udělující lidu svobody (zrušení nevolnictví a toleranční patent)


 • viz pomník: Húskova 2/02


 • katastr

  Brno-město

 • místo

  v parku před Německým domem


 • umístění

  16. 10. 1892

 • odstranění

  28. 9. 1919 z parku a ukrytí do areálu starých jatek na Masné

 • přemístění

  1988 do parku Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích, Húskova 2


 • autor

  Antonín Břenek, odlití Turbains Söhne Wien

 • popis

  Na okrouhlém, široce založeném a zdobně stupňovitém podstavci, při jehož patě sedí dvě bronzové sochy alegoricky ztvárňující Obchod a Toleranci, je architektonický nástavec, na němž je umístěna bronzová socha císaře Josefa II. v nadživotní velikosti s mírně nakročenou levou nohou, svitkem v levé ruce a mírně zdviženou pravou rukou.
  Na čelní straně nástavce je bronzová deska s plastickým nápisem: Kaiser Josef II., die Deutschen Mährens 1892. Reliéf na zadní straně podesty zobrazoval známou scénu z roku 1769 - císaře Josefa II. orajícího u obce Slavíkovice na Rousínovsku.


 • poznámka

  Pomník byl odhalen v roce 1892 v parku náměstí před tehdejším Německým domem. Dne 28. 9. 1919 násilně stržen, rozebrán, jeho kamenné prvky (mramor, pískovec, žula) byly v roce 1934 prodány a získaná částka 10 463,05 Kč byla převedena ve prospěch Chudinského fondu.

  Sama poškozená socha byla uložena v areálu starých jatek na Křenové ulici, sochy Obchodu a Tolerance z úpatí pomníku byly později přemístěny (do roku 2003) do Denisových sadů. Dnes jsou sochy po rekonstrukci parku umístěny v Lužánkách.
  Socha císaře Josefa II. byla nalezena při stavebních pracích v roce 1947 zakopaná v areálu jatek, přemístěna z podnětu sochaře Vincence Makovského do zahrady fakulty architektury VUT v Brně, Rybářská ulice, v roce 1967 nabídnuta sochařem Milošem Axmanem Technickému muzeu v Brně, které ji však pro nedostatek místa nemohlo přijmout.
  Až poté, při rekonstrukci Psychiatrické nemocnice v Brně-Černovicích, byla socha z podnětu hlavního architekta Ústavu národního zdraví Ing. arch. Karla Volavého umístěna v roce 1988 na důstojné místo v parku léčebny, která ji na vlastní náklady opravila. Socha císaře Josefa II. tam právem patří, protože císař Josef II., jako osvícený panovník, byl mezi prvními v Evropě, který zakázal týrat duševně nemocné pověrčivým nesmyslným tzv. vyháněním ďábla a nařídil odbornou lékařskou péči o ně.


  ROK 2018
  (anketa o možném přesunu sochy na Dominikánské náměstí - https://1url.cz/EML2g)
  Mezi návrhy budoucí podoby tohoto náměstí se objevuje i umístění (přesun) sochy císaře Josefa II. z areálu Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. Na první pohled možná zajímavý nápad, nicméně umístění této krásné sochy v tamním areálu v Húskově ulici má své opodstatnění.
  Byl to právě císař Josef II., který jako jeden z prvních vladařů evropských, zakázal týrat mučením osoby, jež byly psychicky nemocné, tzv. vyháněním ďábla, a nařídil jejich nemocniční ošetřování!
  Obě krásné sochy Tolerance a Obchod (https://1url.cz/vt7V3), které zdobily původní sousoší na Moravském náměstí, jsou nyní umístěny v parku Lužánky. I toto umístění má svůj důvod - starou jezuitskou zahradu, jež se v místech současného parku nacházela, císař Josef II. (po zrušení jezuitského řádu v našich zemích už Marií Terezií) věnoval městu Brnu a město tak získalo - jako vůbec první město u nás - svůj městský park na lužné louce Ponavy, tedy naše Lužánky.

  Umístění sochy císaře Josefa II. je trošku problematické z níže uvedených důvodů:
  Byl to totiž právě císař Josef II., kdo v roce 1784 rozhodl, aby klášter dominikánů, kteří v Brně žili a působili u kaple (později kostela) sv. Michala od 13. století, byl zrušen, jejich knihovnu a cenné věci kláštera měla zabavit jím ustanovená komise a řádoví bratři pak 24. 2. 1785 museli z Brna odejít.
  Císař chtěl v uvolněných budovách kláštera (včetně cenné Křížové chodby a refektáře) zřídit velké vojenské skladiště, čemuž zabránili sami Brňané a dosáhli toho, že v roce 1786 byl tento jeho příkaz zrušen a do oněch budov se přemístil z Olomouce bohoslovecký seminář (6 profesorů a 60 bohoslovců), v roce 1905 pak i redemptoristé.
  Kdyby se měl pomník přesunout na náměstí ve své původní podobě (jinak by to ostatně ani nemělo být !), musel mít na svém podstavci i - dnes asi trošku problematický tehdy dobový nápis - s věnováním německými Moravany z roku 1892: "Kaiser Josef II. Die deutschen Mährens 1892".(!)
  Další otázkou je i to, jak by toto sousoší narušilo pohled na čisté průčelí Nové radnice.
  Možná by spíše stálo za úvahu umístit na náměstí kašnu s reliéfem ryb, připomínajících jeden ze starých názvů tohoto náměstí - Rybný trh.


 • text

  Kaiser Josef II., die Deutschen Mährens 1892


 • obrazy

  img6124.jpg img7778.jpg img7779.jpg img8071.jpg


 • objekty

  císař Josef II.
  pomník: Húskova 2/02 sochy Tolerance a Obchod z pomníku císaře Josefa II.
  pomník: Lidická x Lužánky 0/08


 • ulice

  Moravské náměstí


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Antonín Břenek
  autor pomníku


 • stavby

  Psychiatrická léčebna
  Húskova 2/1123
  současné umístění (jen socha císaře)
  park na Moravském náměstí
  Moravské náměstí
  původní umístění


 • související odkazy

  mapa
  Anketa k soše císaře Josefa II.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • autor

  Menš, Alka


Aktualizováno: 18. 05. 2019

Slavnostní odhalení pomníku císaře Josefa II. v parku na dnešním Moravském náměstí v roce 1892. AMB foto, XVIIa 181.