Internetová encyklopedie dějin města Brna

pamětní deska: P. Křížkovský

P. Křížkovský


 • Mendlovo náměstí 1/02


 • Pavel Křížkovský (1820–1885) - hudební skladatel a pedagog, sbormistr a regenschori, člen starobrněnského kláštera augustiniánů


 • katastr

  Staré Brno

 • místo

  na rohu budovy kláštera proti kostelu


 • umístění

  1965(?)


 • autor

  Otakar Španiel

 • prováděcí firma

  odlil B. Coiverset, Paříž

 • popis

  obdélná na výšku, bronzová s reliéfní postavou dívky na břehu řeky a plastickým nápisem


 • poznámka

  Signováno dole uprostřed „O. Španiel“, vpravo dole „B. Coiverset Fondeur Paris“. Původně jiné umístění na fasádě v úrovni prvního patra mezi okny do náměstí.


 • text

  zobrazit Tvůrci //
  „Utonulé“ //
  svému prvému //
  sbormistru P. //
  Pavlu //
  Křížkovskému //
  jenž v tomto //  
  domě žil a //
  zemřel //
  Filharmonický //
  spolek Beseda //
  brněnská //


 • obrazy

  img6383.jpg img6384.jpg img14272.jpg


 • ulice

  Mendlovo náměstí


 • městská část

  Brno-střed


 • události

  15. 5. 1910
  Oslavy jubilea Filharmonického spolku Beseda Brněnská a Pavla Křížkovského


 • stavby

  Starobrněnský klášter
  Mendlovo náměstí 1/157


 • související odkazy

  mapa


 • osoby na objektu

  zobrazit Pavel Křížkovský


 • prameny, literatura

  zobrazit "Pamětní desky a pomníky v Brně. (Soupis pamětních desek a pomníků existujících či již jen prameny doložených na území města Brna)"


 • autor

  Menš, Alka


Aktualizováno: 14. 09. 2018

Mendlovo náměstí 1/02 - pamětní deska věnovaná Pavlu Křížkovskému. Foto Jis, červen 2007.