Internetová encyklopedie dějin Brna

studánka: studánka Pod skalou - Libuška

studánka Pod skalou - Libuška


 • studánka Pod skalou - Libuška


 • Výtok je opatřen kohoutkem. Voda je hydrouhličitano-vápenatá s více jak 700 mg rozpuštěných látek na litr. Obsahuje přes 36 mg dusičnanů na litr vody. Zvýšený obsah je způsoben menší schopností písčité půdy zachycovat znečištění, které prosakuje z výše položených zahrad a akátových porostů. Navíc jsou dusičnany ve vodě velmi dobře rozpustné. Na čerstvé znečištění upozorňuje také obsah amonných iontů 0,5 mg/l (na hranici normy). Proto není voda nejvhodnější k pití. V mechu na stěnách i přímo na kamenech jsou hojné rozsivky často nalézané na studánkách. Pevně přisedlé tmavé nárosty na kameni pod dopadajícím proudem vody vytváří červená řasa rodu Audouinella (Chantransia). Údaje jsou z roku 2001.


 • katastr

  Líšeň

 • místo

  za autobusovou zastávkou Macháčkova (mezi domy)


 • městská část

  Brno-Líšeň


 • související odkazy

  studánka Pod skalou - Libuška na mapě


 • prameny, literatura


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 09. 08. 2011