Internetová encyklopedie dějin Brna

Michal Doležel, Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech odpadních jímek z nádvoří Staré radnice v Brně (Bakalářská práce), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno.

Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech odpadních jímek z nádvoří Staré radnice v Brně (Bakalářská práce)


  • Michal Doležel


  • místo vydání

    Brno


  • uloženo

    Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


  • autor

    Sed


Aktualizováno: 23. 05. 2018