Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Meduna, Ivan Peškař, K problematice rekonstrukce laténské dřevěné konvice s bronzovými kováními z Brna - Maloměřic, Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Sborník k 80. narozeninám Josefa Poulíka, 211-230, Brno 1990, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, ISBN 80-85048-22-1.

K problematice rekonstrukce laténské dřevěné konvice s bronzovými kováními z Brna - MaloměřicAktualizováno: 27. 08. 2018