Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Skutil, Neolitické sídliště s malovanou keramikou na Holém kopci u Maloměřic v Brně, Sborník II. Františku Vildomcovi k pětaosmdesátinám, II, 14-18, tab. II-I, Brno 1963, ČSAV Archeologický ústav, pobočka Brno.

Neolitické sídliště s malovanou keramikou na Holém kopci u Maloměřic v BrněAktualizováno: 31. 07. 2018