PV, 48, 356, Brno 2007, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISBN 80-86023-83-4, ISSN 1211-7250." />
Internetová encyklopedie dějin Brna

Martin Geisler, Brno (k. ú. Jundrov, okr. Brno-město). Ul. Optátova, PV, 48, 356, Brno 2007, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISBN 80-86023-83-4, ISSN 1211-7250.

Brno (k. ú. Jundrov, okr. Brno-město). Ul. OptátovaAktualizováno: 31. 07. 2018