PV, 47, 122, Brno 2006, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISBN 80-86023-77-X, ISSN 1211-7250." />
Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Výška, Brno (k. ú. Ivanovice, okr. Brno-město). Ul. Černohorská a Žilkova, PV, 47, 122, Brno 2006, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISBN 80-86023-77-X, ISSN 1211-7250.

Brno (k. ú. Ivanovice, okr. Brno-město). Ul. Černohorská a ŽilkovaAktualizováno: 31. 07. 2018