PV, 39(1995-1996), 384, Brno 1999, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISBN 80-86023-17-6, ISSN 1211-7250." />
Internetová encyklopedie dějin Brna

Marek Peška, Brno (okr. Brno-město). Dominikánské nám., parc. č. 509, PV, 39(1995-1996), 384, Brno 1999, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISBN 80-86023-17-6, ISSN 1211-7250.

Brno (okr. Brno-město). Dominikánské nám., parc. č. 509Aktualizováno: 01. 08. 2018