Internetová encyklopedie dějin Brna

Martin Oliva, Příspěvek k lokalizaci paleolitických nálezů v okolí Brna - Líšně (okr. Brno - město), PV, 1983, 19-21, obr.12-13, Brno 1985, Archeologický ústav ČSAV v Brně.

Příspěvek k lokalizaci paleolitických nálezů v okolí Brna - Líšně (okr. Brno - město)Aktualizováno: 02. 08. 2018