Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Čižmář, Martin Geisler, Ivo Rakovský, Zweite Etappe der Rettungsgrabung auf dem Burgwall in Brno -Obřany (Bez. Brno-město), PV, 1982, 32, tab. 7, Brno 1984, Archeologický ústav ČSAV v Brně.

Zweite Etappe der Rettungsgrabung auf dem Burgwall in Brno -Obřany (Bez. Brno-město)Aktualizováno: 02. 08. 2018