Internetová encyklopedie dějin Brna

Boris Novotný, Nález pohřbu v Brně na Dornychu, PV, 1961, 98-99, Brno 1962, Archeologický ústav ČSAV, pobočka v Brně.

Nález pohřbu v Brně na DornychuAktualizováno: 02. 08. 2018