PV, 1958, 18–19, Brno 1958, Archeologický ústav ČSAV, pobočka v Brně." />
Internetová encyklopedie dějin Brna

Anna Medunová-Benešová, Výzkum eneolitické osady na Starých Zámcích v Brně-Líšni, PV, 1958, 18–19, Brno 1958, Archeologický ústav ČSAV, pobočka v Brně.