Internetová encyklopedie dějin Brna

Markéta Cejpková, Rod Baratta-Dragono se zaměřením na JUDr. Richarda Baratta-Dragono (bakalářská diplomová práce - Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU), 2014, is.muni.cz.

Rod Baratta-Dragono se zaměřením na JUDr. Richarda Baratta-Dragono (bakalářská diplomová práce - Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU)Aktualizováno: 02. 03. 2020