Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Ludvíkovský, Antika, Čechy a evropská tradice. K vydání připravila, poznámky a vysvětlivky pořídila a úvodní studii napsala Jana Nechutová, In: Spisy Filozofické fakulty č. 339, 169 s., 1., Brno 2002, MU, ISBN 80-210-2804-1, ISSN 1211-3034.

Antika, Čechy a evropská tradice. K vydání připravila, poznámky a vysvětlivky pořídila a úvodní studii napsala Jana Nechutová



Aktualizováno: 23. 05. 2018