Internetová encyklopedie dějin Brna

Petr Kopečný, Radomír Luža (1922–2009), VVM, 2, 62, 214–217, Brno 2010, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, ISSN 0323-2581.

Radomír Luža (1922–2009)Aktualizováno: 23. 08. 2018