Internetová encyklopedie dějin Brna

Jana Soukupová, Místa, kde v Brně ubližovali nacisté a kvetla kolaborace, MfD, 95, 23.4.2013, 3.

Místa, kde v Brně ubližovali nacisté a kvetla kolaborace


 • Jana Soukupová


 • periodikum

  MfD

 • číslo

  95

 • datum

  23.4.2013

 • strana

  3


 • anotace

  22. Místa, kde v Brně ubližovali nacisté a kvetla kolaborace
  Zdroj: Mladá fronta Dnes
  Datum vydání: 23.4.2013
  Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
  Číslo: 95
  Strana: 3 
  Autor: Jana Soukupová
  Rubrika: Brno a Jižní Morava
  Mutace: Mladá fronta DNES - jižní Morava
  Oblast: Celostátní deníky

  Tento týden uplyne 68 let od osvobození Brna z nacistického područí. A jak podotýkají autoři knižního průvodce po Brně nacistickém Alexandr Brummer a Michal Konečný, mnohé události a osoby temného období německé okupace už byly (některé jistě i záměrně) zapomenuty. Jejich kniha plná dobových fotografií vyjde v průběhu května.  Jen málokdo si spojí noblesní třídu Kapitána Jaroše s ghettem, do něhož byli v roce 1942 stěhováni Židé z celého Brna, a patrně nikdo z cestujících stojících na prvním nástupišti hlavního nádraží si neuvědomí, že právě odtud byly vypravovány židovské transporty vstříc plynovým komorám vyhlazovacích táborů.

  Tak uvádějí autoři Brna nacistického Alexandr Brummer a Michal Konečný svého knižního průvodce po místech z doby, kdy u nás "správu města převzali nacističtí úředníci prosazující germanizaci, rozběhla se mašinerie rasové perzekuce Židů a Romů, nepohodlní občané a odpůrci režimu čelili rozsáhlým represím a běžným obyvatelům byla přisouzena role mlčících dělníků německého válečného úsilí". Knihu vydá během května brněnské nakladatelství Host.  Zlo nepáchali jen okupanti, ale také zdejší kolaboranti  Některá místa Brna spojená s fašismem jsou i dnes Brňanům povědomá. Především Kounicovy koleje v Masarykově čtvrti, v nichž nacisté zavírali a na jejichž dvoře popravovali skutečné či účelově označené odpůrce své nadvlády. Nebo dnešní Právnická fakulta Masarykovy univerzity v ulici Veveří, kde za okupace sídlila řídicí úřadovna gestapa. Jenomže to jsou místa jasně spojená s německou nadvládou. Bohužel třeba takové sídlo Národního tábora fašistického v dnešní Joštově ulici svědčí o tom, že v Brně kvetl i tuzemský antisemitismus a kolaborace.

  Mnoho míst v průvodci dosvědčuje především postupnou degradaci Židů, jejich pronásledování, násilnosti pro nim a nakonec také místa spojená s jejich odsunem do koncentráků a "konečné řešení" židovské otázky.

  Tak nároží Spálené a Přízovy ulice připomíná velkou brněnskou synagogu vypálenou už v noci ze 17. na 18. března 1939 na příkaz policejního ředitele Karla Schwabeho. Vila Tugendhat pak vyhnání rodin předních židovských podnikatelů, intelektuálů a umělců, kteří se tolik zasloužili o světovou podobu předválečného Brna.

  Dnes už neexistující kavárnu Esplanade na nároží Rooseveltovy a Jezuitské ulice oblehlo 15. srpna 1939 osm set českých fašistů a uniformovaných členů wehrmachtu, SS a SA, za dozoru nečinně přihlížející německé pořádkové policie, a pak začalo bít přítomné Židy. "Dav nejprve vyvlekl prokuristu Pavla Drexlera, který zemřel na infarkt při pokusu uprchnout, dalším napadeným byl účetní Leo Neubauer, z něhož strhali oblečení a pak byl s krvácející hlavou vyhozen na ulici, kde na něho zaútočili přihlížející," popisují výjevy z brněnských ulic autoři.

  "V té chvíli vyběhl z kavárny starší šedovlasý Žid. Měl růžovou košili, byl bez kabátu, za ním vlály bílé šle, kalhoty měl vpředu rozepnuté a držel je sevřenou rukou, aby nespadly," popsal tehdejší dění očitý svědek, předválečný redaktor Lidových novin Bedřich Golombek.

  "Když vyběhl, propukl špalír v jásot a ti lidé, na pohled zcela slušní, zcela civilizovaní, se kterými byste za normálních dob byli bez ostychu mluvili, se rozpřahovali a dávali tomu starému muži celou silou pěstmi nebo dlaněmi mohutné zátylce nebo ho kopali. Běžel tou ulicí a ze všech stran se sypaly na něho rány. Nehlesl, ale najednou se svalil. Nevydal hlásky a byl mrtvý!" popsal konání svých brněnských spoluobčanů zděšený novinář. A takových míst i událostí uvádí publikace desítky, rovněž z pronásledování homosexuálů nebo činnosti zdejších konfidentů. A nezastírá ani masovou účast tuzemců na různých nacistických oslavách. Což velmi dobře připravilo půdu pro podobné "parády" následné komunistické diktatury.  Okupace neměla jen hrdiny, ale i zbabělce, lidi nízké či lhostejné  Autory k vydání Brna nacistického inspirovala publikace Weimar im Nationalsozialismus – ein Stadtplan (Výmar za národního socialismu – plán města, pozn. red.), v níž se současní Němci snaží o kritickou reflexi vlastní minulosti.

  "V tomto ohledu si klademe obdobný cíl," uvádějí Alexandr Brummer a Michal Konečný a dokládají, že také z Brna těchto let "vzešli nejen hrdinové, jejichž odkaz je nutné si připomínat, ale i poražení, jejichž jednání ovlivňovala nízkost, nenávist, zbabělost, hamižnost či pouhá lhostejnost, s níž přihlíželi utrpení svých sousedů či bližních".

  "Nacistická okupace, holokaust, poválečný odsun Němců i období komunismu z Brna učinily město, kde se nevzpomíná právě snadno. Přesto je takové vzpomínání užitečné už proto, že nebezpečí návratu totality nelze nikdy vyloučit," dodávají autoři.  ---  FAKTA

  Brno nacistické  S podtitulem Průvodce městem vydává brněnské nakladatelství Host publikaci o 140 stranách, jejímiž autory jsou Alexandr Brummer a Michal Konečný.

  S pomocí dobových fotografií provází po místech moravské metropole vztahujících se k období nacistické perzekuce. Kniha vyjde v průběhu května 2013.  Foto: Pod dohledem vůdce Nová silnice pod Petrovem byla otevřena 13. prosince 1941. Jak uvádějí autoři knihy Brno nacistické, slavnost s tím spojená "se stala ukázkovou propagandistickou akcí okupačního režimu".

  Foto: Úřad protektora v Brně Představitelé nacistického režimu hajlují na balkoně úřadovny říšského protektora, který sídlil v budově Nové radnice na dnešním Dominikánském náměstí.

  Foto: Velká brněnská synagoga Na rohu Spálené a Přízovy ulice ji na příkaz policejního ředitele Karla Schwabeho vypálili brněnští Němci a příslušníci českých fašistických gard vedení Rudolfem Jakubtzem.

  Foto: Pod hákovým křížem Divadlo Na hradbách, dnešní Mahenovo, se po "očištění" hereckého souboru stalo centrem "nové německé kultury".

  4x foto: Archiv nakladatelství Host

  »Nacistická okupace, holokaust, odsun Němců i komunismus učinily z Brna město, kde se nevzpomíná snadno.  Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Morava


 • události

  15. 8. 1939
  Řádění fašistických výtržníků


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 23. 05. 2018