Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Čižmář, Příspěvek k metalurgické výrobě na Moravě v době halštatské, Pravěk NŘ, 17, 2007, 383–391, Brno 2008, Ústav archeologické památkové péče Brno, ISBN 978-80-86399-39-3.

Příspěvek k metalurgické výrobě na Moravě v době halštatskéAktualizováno: 15. 06. 2018