Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Němec, Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému, Díl 1., sv. 1., A-Bo , 701 s., Praha 1998, Paseka, ISBN 80–7203–187–2.

Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnémuAktualizováno: 01. 08. 2019