Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Altman, Lucie Bakešová důvěrně Čenku Zíbrtovi (Glosy k národopisnému hnutí na jižní Moravě v devadesátých letech 19. století), Jižní Morava, 40, 161–173, sv. 43, Brno 2004, Muzejní a vlastivědná společnost, ISBN 80–7275–054–2, ISSN 0449–0436.

Lucie Bakešová důvěrně Čenku Zíbrtovi (Glosy k národopisnému hnutí na jižní Moravě v devadesátých letech 19. století)Aktualizováno: 18. 06. 2018