NŘ, 10, 2000, 3–8, Brno 2001, Ústav archeologické památkové péče Brno, ISBN 80–86399–05–2." />
Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Podborský, K nedožitým devadesátinám prof. Josefa Poulíka, Pravěk , 10, 2000, 3–8, Brno 2001, Ústav archeologické památkové péče Brno, ISBN 80–86399–05–2.

K nedožitým devadesátinám prof. Josefa PoulíkaAktualizováno: 20. 06. 2018