Internetová encyklopedie dějin Brna

Anna Medunová, Staré Zámky u Líšně v moravském eneolitu (kandidátská disertační práce), díl II., 387 s., Brno 1961, Archeologický ústav ČSAV, pobočka v Brně.

Staré Zámky u Líšně v moravském eneolitu (kandidátská disertační práce)Aktualizováno: 20. 06. 2018