NŘ, 10, 2000, 478–483, Brno 2001, Ústav archeologické památkové péče Brno, ISBN 80–86399–05–2." />
Internetová encyklopedie dějin Brna

Milan Salaš, Výstava k nedožitým devadesátinám Josefa Poulíka, Pravěk , 10, 2000, 478–483, Brno 2001, Ústav archeologické památkové péče Brno, ISBN 80–86399–05–2.

Výstava k nedožitým devadesátinám Josefa PoulíkaAktualizováno: 16. 07. 2018