Internetová encyklopedie dějin Brna

Jana Číhalíková, Příspěvek k historii domu Radnická 2, BMD, 16, 119–142, Brno 2002, Archiv města Brna, ISBN 80–902931–7–4.

Příspěvek k historii domu Radnická 2Aktualizováno: 23. 05. 2018