Internetová encyklopedie dějin Brna

Dagmar Černoušková, K počátkům brněnského výstaviště a ke stavebním osudům pavilonu brněnských výstavních trhů (K velkoprůmyslnické rodině Bauerů), In: Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna (BMD), 17, 2003, 181–215, Brno, Archiv města Brna, ISBN 80-902931-9-0.

K počátkům brněnského výstaviště a ke stavebním osudům pavilonu brněnských výstavních trhů (K velkoprůmyslnické rodině Bauerů)Aktualizováno: 23. 05. 2018