Internetová encyklopedie dějin Brna

Marta Laudátová, Barvitý svět dědečkových pamětí. Příspěvek k poznání dějin rodiny Wawrů (Vávrů), brněnských patriotů a posléze českých vlastenců, VVM, 3, 50, 255–265, Brno 1998, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, ISSN 0323-2581.

Barvitý svět dědečkových pamětí. Příspěvek k poznání dějin rodiny Wawrů (Vávrů), brněnských patriotů a posléze českých vlastencůAktualizováno: 25. 07. 2018