Internetová encyklopedie dějin Brna

František Vašek, Zdeněk Štěpánek, Moravský zemský prezident JUDr. Jaroslav Mezník - důsledný odpůrce nacismu, VVM, 1, 49, 3–22, Brno 1997, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, ISSN 0323-2581.

Moravský zemský prezident JUDr. Jaroslav Mezník - důsledný odpůrce nacismuAktualizováno: 25. 07. 2018