Internetová encyklopedie dějin Brna

Bašného 40/114, Kaple Svaté Rodiny

Kaple Svaté Rodiny


 • historický název

  Kaple Svaté Rodiny

 • ulice

  Bašného 40/114


 • území

  Brno-Kohoutovice


 • zajímavosti

  Kaple byla postavena z podnětu P. Mořice Maršíka, faráře ze Žebětína, v letech 1903–1904 stavitelem Tomášem Němečkem ze Žabovřesk nákladem 3000 zlatých.
  Oltář kaple Sv. Rodiny byl však zhotoven Josefem Petráněm z Brna až v roce 1907.
  Dne 4. 10. 1908 byla kaple P. Mořicem Maršíkem posvěcena. Současně byl do ní přenesen zvon z roku 1705 z původní zvoničky. Ten byl 17. 8. 1917 zabaven pro válečné účely a nahrazen novým zvonem o Vánocích v roce 1919. Kůr v kapli byl zbudován v roce 1927.
  Při opravách kaple 15. 7. 1967 byly v kopuli věže kaple nalezeny zakládací listiny kaple, které dokládají výše uvedené údaje.
  V květnu 1969 kapli navštívil brněnský biskup ThDr. Karel Skoupý.
  V roce 1980 byly pro kapli zakoupeny nové elektrofonické varhany.


 • poznámka

  kaple se nachází na rohu ulice Bašného a Nedbalovy ulice v blízkosti radnice


 • vznik

  jaro 1903 až podzim 1908


 • stavební vývoj

  Kaple byla zadána k výstavbě staviteli Tomáši Němečkovi ze Žabovřesk roku 1903. Již roku 1904 stavba kaple byla dokončena, ovšem bez oltáře, obrazů a vnitřního vybavení. Roku 1907 byl do kaple dodán oltář sv. Rodiny od brněnského řezbáře Josefa Petráně a o rok později na věž kaple byl zavěšen zvon z kohoutovické zvoničky pocházející z roku 1705.
  Roku 1910 byl před kaplí sv. Rodiny postaven a vysvěcen i dřevěný kříž (4 m vysoký) a během roku 1916 v důsledku 1. světové války byl zvon zabaven a odvezen. Po válce byl vysvěcen a zavěšen na věž kaple nový zvon.
  Až v roce 1927 pro umístění harmonia byl dodatečně v kapli postaven kůr, roku 1947 došlo k elektrifikaci a v létě 1950 byl nahrazen dřevěný kříž, stojící před kaplí, za mramorový.
  Na jaře roku 1958 v rámci příprav na oslavy 50. výročí posvěcení kaple bylo přistoupeno k novému omítnutí, opravě elektrického osvětlení v kapli a provedení nových nátěrů oken a dveří.
  V létě roku 1967 v rámci oprav kaple byla odstraněna původní břidlicová střešní krytina a nahrazena pálenými taškami, byly vyměněny okapy a veškeré oplechování, břidlicová krytina věže byla nahrazena pozinkovaným plechem a věž byla opatřena hromosvodem.
  V dubnu 1988 byly zahájeny práce na rekonstrukci a rozšíření kaple o boční přístavbu, stavební práce probíhaly 16 měsíců, kaple byla opravena a přistavěna do dnešní podoby. Následujícího roku byl odstraněn starý oltář, z něhož zůstalo zachováno pouze sousoší Svaté rodiny, které bylo přemístěno do čela přístavby, do čela presbytáře byl zavěšen kříž a instalována socha Panny Marie Lurdské z farního kostela v Žebětíně.


 • obrazy

  img10660.jpg img10662.jpg img10663.jpg img10665.jpg


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Kohoutovice


 • významné osoby

  Karel Skoupý
  kapli navštívil v roce 1969


 • objekty

  pamětní kříž
  kříž: Bašného 0/01 Oltář kaple Sv. Rodiny
  oltář: Bašného 40/01


 • události

  13. 9. 2008
  Oslava 100. výročí posvěcení kaple Svaté rodiny v Brně-Kohoutovicích 9. 5. 1969
  Návštěva brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého v Kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích 3. 10. 1948
  Založení Kostelní jednoty v Brně-Kohoutovicích 4. 10. 1908
  Posvěcení kaple Svaté Rodiny v Brně-Kohoutovicích


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor


Aktualizováno: 09. 09. 2016

Bašného 40 - Kaple sv. Rodiny v Brně-Kohoutovicích. Foto MŠ, srpen 2010.