Internetová encyklopedie dějin Brna

Palackého třída 126/832, Semilasso

Semilasso


 • historický název

  hostinec U Semilassa

 • ulice

  Palackého třída 126/832

 • charakteristika

  Semilasso patří mezi historické budovy Králova Pole, jež jsou spjaty s českým kulturním životem v Králově Poli od počátku 20. století, kdy Královo Pole hrálo významnou roli v národnostních poměrech Brna vůbec.


 • území

  Brno-Královo Pole


 • zajímavosti

  Dnešní budova kulturního a spolkového domu Semilasso stojí v místech starého zájezdního Morgensternova hostince z 1. poloviny 19. století na výpadové silnici směrem na Prahu.
  Patřil původně k panství Schaffgotschů, od roku 1869 se stal i konečnou stanicí koněspřežky, v roce 1884 parní a roku 1900 elektrické tramvaje.
  Dům sloužil spolkovému životu Králova Pole, v zahradě hrávala vojenská hudba, v neděli po sv. Trojici se tam konaly poutě a hostinec byl oblíbeným cílem rodinných výletů.
  Jedním z významných hostů byl i kníže Hermann Pückler-Muskau (1785–1871), voják, světoběžník a spisovatel, který údajně na pozvání majitele panství, hraběte Schaffgotsche, v tomto hostinci dokončil v roce 1836 svůj cestopis "Semilasso v Africe", který měl pět svazků a zachycoval jeho vzpomínky, dojmy a zážitky z cest. Knihy měly velký ohlas a jméno "Semilasso", jež spisovatel užíval také jako svůj pseudonym, přešlo do jména hostince.


 • poznámka

  V roce 1904 si budovu Semilassa pronajal Dělnický spolek Králova Pole a nazval ji Dělnickým domem. Po roce 1945 byla budova předána do užívání kulturnímu zařízení Královopolské strojírny, po roce 1948 pak Obvodnímu kulturnímu a vzdělávacímu středisku Brno V a poté KP centru kultury a vzdělávání. Sloužila ke kulturním programům divadelním i hudebním, konaly se tu přednášky i výstavy.
  Dne 17. 6. 1999 byla na nároží budovy odhalena pamětní deska herci Karlu Högerovi (1909–1977), královopolskému rodáku, který zde začínal svou hereckou dráhu.


 • stavební vývoj

  Už na přelomu 20. století byla v Semilassu otevřena nová restaurace s velkým sálem a přilehlou zahradou.
  Novou rekonstrukcí původního objektu Semilassa byl vytvořen univerzální prostor pro pořádání kulturních akcí, který obsahuje hlavní sál a přísálí s galerií.
  Dominantu budovy tvoří nárožní prosklený hranol - "věž" dvoupodlažní kavárny (72 míst).
  Realizace: 2003.
  Investor: Město Brno - Městská část Královo Pole.
  Projekt: Miloš Klement, Tomáš Rusín, Petr Todorov, Ivan Wahla - Ateliér RAW, Ateliér Tišnovka.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • významné osoby

  Hermann Pückler-Muskau
  název budovy Semilasso je pseudonym, který H. Pückler-Muskau užíval Josef Strnad
  v roce 1927 se ujal řízení a dozoru nad přestavbou dělnického domu Semilasso v Králově Poli


 • objekty

  K. Höger
  pamětní deska: Palackého třída 126/01


 • události

  18. 6. 2012
  Výstava „Po stopách Járy Cimrmana“ 2006
  Demolice budovy starého Semilassa 17. 6. 1999
  Odhalení pamětní desky K. Högera 1951
  Založení Dělnického divadla v Brně-Králově Poli


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 19. 06. 2019