Internetová encyklopedie dějin Brna

Jihlavská 1/756, Krematorium města Brna

Krematorium města Brna


 • historický název

  Krematorium města Brna

 • ulice

  Jihlavská 1/756


 • území

  Brno-Štýřice

 • majitelé

  město Brno


 • zajímavosti

  Krematorium v Brně bylo postaveno (na základě čs. zák. č. 180/19 o pohřbívání žehem a nařízení vlády č. 517 ze dne 18. 9. 1919) z popudu a za finančního přispění brněnského odboru spolku "Krematorium" (založeného v roce 1921). Jeho architektonická podoba vzešla ze soutěže, vypsané 30. 6. 1925 pro městem oslovené architekty: Antonína Blažka, Vladimíra Škáru, Ernsta Wiesnera a Pavla Janáka.
  Porota dne 24. 9. 1925 vybrala do užší soutěže návrh Ernsta Wiesnera a Pavla Janáka a po dalším výběru pověřila 8. 3. 1926 Ernsta Wiesnera vypracováním konečných stavebních a realizačních plánů. Povolení ke stavbě bylo uděleno v červnu 1927.
  Na podzim téhož roku stavba začala a vyžádala si finanční náklady 3,6 mil. Kč. Dokončena byla na jaře roku 1930 a 6. 4. 1930 bylo krematorium slavnostně otevřeno. Provoz zahájilo 8. 4. 1930. V létě 1930 byl otevřen v jeho blízkosti také urnový háj a dvě kolumbária k ukládání uren s popelem zemřelých.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Ústřední hřbitov města Brna
  Vídeňská 96


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Marie Ljalková-Lastovecká
  místo posledního rozloučení Ernst (Arnošt) Wiesner
  autor projektu Václav Zykmund
  uložení urny


 • události

  20. 2. 2017
  Krematorium města Brna prohlášeno národní kulturní památkou 23. 11. 1945
  Obnovení činnosti Krematoria hlavního města Brna 6. 4. 1930
  Slavnostní otevření krematoria v Brně


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 11. 08. 2012