Internetová encyklopedie dějin Brna

náměstí Karla IV., Svobodný dvůr v Líšni

Svobodný dvůr v Líšni


 • ulice

  náměstí Karla IV.


 • existence

  stavba již neexistuje

 • území

  Brno-Líšeň

 • majitelé

  pan Jindřich majitel(?)
  rodina Bůlova (před rokem 1618),
  rodina Dupenů (od roku 1673),
  páni z Freinfelsu,
  rod Belcredi

 • firmy a instituce

  nacházel se jako poslední v západní řadě návsi směrem na sever


 • zajímavosti

  Egbert Belcredi věnoval tento pozemek na stavbu kláštera (19. století).


 • vznik

  1355


 • stavební vývoj

  Tento dvůr existoval pravděpodobně již v roce 1355, kdy ho vlastnil nebo měl propachtován pan Jindřich, který téhož roku z něj prodal 3 hřivny ročního úroku brněnskému měšťanovi Jindřichu Fuchsovi.
  Před Bílou horou ho vlastnila rodina Bůlova, která po ní odešla do emigrace. V roce 1673 se objevují sirotci po zemřelém Hilaru Dupenovi a statek měl 100 měřic (asi 1 lán). V roce 1750 měl statek 7/8 lánu, lze předpokládat, že k němu náležela větší parcela, než měly ostatní statky a mohl mít také zvláštní postavení v rámci vsi.
  Statek později přešel na majitele panství Freinfelse a později na rodinu Belcredi.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Líšeň


 • významné osoby

  Egbert Belcredi
  majitel pozemku


 • autor


Aktualizováno: 13. 08. 2017