Internetová encyklopedie dějin Brna

Holzova, Strojní cihelna

Strojní cihelna


 • ulice

  Holzova


 • území

  Brno-Líšeň

 • majitelé

  Ludvík Belcredi (od 1904),
  Státní podnik Cihelny Gustava Klimenta (90. léta 20. století) - rozprodáno různým subjektům

 • firmy a instituce

  cihelna,
  panelárna,
  různé objekty


 • nej...

  Líšeň: největší cihelna v Líšni

 • zajímavosti

  Prvním správcem byl František Šmahel a cihelna zaměstnávala sezónně až 100 lidí.


 • poznámka

  Cihelna byla postavena jako strojní cihelna s kruhovou pecí nedaleko líšeňského nádraží.
  Před 1. světovou válkou zde pracovaly především ženy, neboť muži dojížděli za prací do továren v Brně. Během 1. světové války došlo k zastavení jejího provozu. Ten byl obnoven až po válce, v roce 1925 byla cihelna rozšířena a výroba zvětšena.
  Za 2. světové války při náletu byla těžce zasažena.


 • vznik

  1904


 • stavební vývoj

  Cihelna byla vystavěna v roce 1904, později - v roce 1925 došlo k rozšíření, byl postaven nový komín a druhá kruhová pec. Nad novou pecí byla tesařem Karelm Kozlem zhotovena vazba pokrytá více než 20 000 taškami (za 70 000 Kč).
  K velké přestavbě došlo po roce 1945 po náletu.
  Cihelna byla zařazena do dvouletého plánu obnovy s předpisem povinných státních dodávek 250 000 střešních tašek ročně. Byla zcela zmodernizována a byl vypracován výhled výroby do roku 1966. Továrna velmi dobře prosperovala a do roku 1948 byla zaplacena téměř polovina z půjčky poskytnuté na její obnovu.
  Ke znárodnění došlo 26. 2. 1948. Během následujích let došlo k problémům se ziskem výrobní suroviny, a došlo následně k jejímu zavření.
  Cihelna byla přestavěna na panelárnu a v 90. letech 20. století rozprodána po částech různým subjektům.


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  mapa


 • autor


Aktualizováno: 06. 06. 2011